ENS TROBARÀS A

CGT – Entitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –Planta 7 Edifici E, C/60 núm.19, Sector A Zona Franca, 08040 Barcelona Tel. 93 223 51 51 Ext. 2809 cgt@amb.cat

vale más una frase que mil palabras...

L'acceptació de l'opressió per part de l'oprimit acaba per ser complicitat (Víctor Hugo)

Només canviarà alguna cosa quan actuïn els mateixos oprimits (Ulrike Meinhoff)

dimecres, 2 de novembre del 2011

Segueix el classisme


El mapa galàctic de directius-funcionaris eventuals es completa ara amb el nomenament del nou Director de Serveis de  Desenvolupament  Econòmic.  Però el Servei de Recursos Humans no ha deixat de treballar ni un moment (deu ser per això que no ha tingut temps d’informar-nos) després de la materialització de la nova ÀMB:  l’endemà d’aquesta, el 22 de juliol, es va nomenar funcionari interí, amb caràcter d’urgència,  un economista adscrit  a la Direcció de Serveis Tècnics de Transport i Mobilitat amb nivell 29 de complement de destinació. El seu nomenament s’extingirà quan l’execució del programa temporal (EPT) al qual s’assigna arribi a la seva fi, de la mateixa manera que els altres 13 nomenaments de funcionari interí  que s’han fet des de la data indicada. També s’han contractat en pràctiques dues persones, s’han reincorporat vells coneguts, s’han adscrit diverses persones en comissió de serveis... En fi, un no parar.

Paral·lelament, diuen que el Sr. Trias, President de l’ÀMB, ha informat de la voluntat de mantenir la majoria dels llocs de treball temporals i precaris que en teoria finalitzaven aquest any (res de deixar de precaritzar allò que és estructural) i de la “bona salut financera de la casa”.
Nosaltres no podem evitar pensar en els nostres sous congelats. Tenim a mà les nostres retribucions com a treballadors que no han canviat de grup ni de nivell des de fa més d’una dècada i tenim els sous del personal directiu d’anys enrere; amb la nostra curiositat habitual ens remuntem fins una data rodona. De gener de l’any 2000 a gener de l’any 2011 l’IPC de la província de Barcelona ha pujat un 41,2%. Un sou mitjà d’un treballador de la casa, amb 4 triennis més –concepte no recollit en la retribució dels càrrecs de confiança-, ha pujat un 25,6%, el del gerent un 36,8%, el dels directors de servei “comuns” un 44% i el del director de serveis generals (quan es va crear, l’any 2001, es deia “serveis centrals”) un 52,86%, en deu anys.

Amb els polítics no caben comparacions: ells, tret d’assessors i caps de gabinet, no cobren sous, només “indemnitzacions”, ja us ho dèiem. Alguns seran “indemnitzats” per un import més alt que els vostres sous. També seran indemnitzats per l’assistència a algun dels 44 organismes (consorcis, associacions, fundacions, instituts...) i empreses en els quals participa l’ÀMB. Més de 70 dels nostres consellers hauran d’assistir a consells d’administració, juntes de govern, assemblees, patronats, plens, comitès executius... Entre aquests, qui s’emporta la palma és la nostra Vicepresidenta de l’Àrea de Medi Ambient Assumpta Escarp (PSC), amb 13 càrrecs en aquests òrgans. La segueixen el Vicepresident  d’Àrea de Transport i Mobilitat, Antoni Poveda (PSC) amb 5 d’aquests càrrecs i el Vicepresident Jordi Portabella (ERC), també amb 5. El nostre Vicepresident Executiu (PSC) i el nostre President (CiU), només ostentaran 4 i 3 càrrecs respectivament, en representació de l’ÀMB. En aquests organismes, però, també assisteixen directius i tècnics de l’ÀMB, i hem de reivindicar un menor volum de feina per algun d’ells: el Director de Medi Ambient té fins a 15 càrrecs en aquests empreses i organismes, mentre el  Gerent només en té 6.

Us dèiem a l’anterior capítol que els consellers de l’ÀMB són indemnitzats per valor d’uns 800.000 € anuals per venir al Consell, Junta de Govern, etc... I per anar a aquests 44 organismes, quant cobren? Ai, no ! Quant els “indemnitzen”? Continuarà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada