ENS TROBARÀS A

CGT – Entitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –Planta 7 Edifici E, C/60 núm.19, Sector A Zona Franca, 08040 Barcelona Tel. 93 223 51 51 Ext. 2809 cgt@amb.cat

vale más una frase que mil palabras...

L'acceptació de l'opressió per part de l'oprimit acaba per ser complicitat (Víctor Hugo)

Només canviarà alguna cosa quan actuïn els mateixos oprimits (Ulrike Meinhoff)

divendres, 13 d’abril del 2012

ACONSEGUIREM QUE COMPLEIXIN LES SEVES LLEIS?


En l'entrada al nostre bloc de data 1 de març de 2012 “Seguim intentant que compleixin les seves lleis” us fèiem coneixedors de la visita d'una Inspectora de Treball a la seu de l'ÀMB motivades per unes denúncies presentades per aquesta Secció Sindical. Us informem del resultat d’aquesta actuació, segons la notificació de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona:


  • En el referent a les sortides d'emergència de l'edifici B, després d'analitzar el pla d'emergència, la Inspectora les ha considerat adequades a la normativa d'aplicació.
  • Respecte a l'accés del personal als edificis a la tarda i en caps de setmana i festius (actualment pel pàrquing) ha efectuat un requeriment a la Casa per a que, en el termini de dos mesos, aporti un informe elaborat pel Servei de Prevenció en el qual s'avaluïn els possibles riscos existents d'aquest accés i en que es contemplin la seva idoneïtat i les vies d'evacuació en cas d'emergència.
  • Sobre el fet que molts treballadors de l'ÀMB fan visita d'obra sense que la Casa els faciliti els EPI's (equips de protecció individual) corresponents, la Inspectora ha efectuat un requeriment d'immediat i obligat compliment per a que la Casa els els proporcioni.

D'altra banda i en referència als contractes laborals temporals extingits el darrer 31 de desembre, assabentats que no s'havia donat cap indemnització als afectats, en data 23 de març aquesta Secció Sindical va registrar una nota al Coordinador de Recursos Humans amb còpia al Director de Serveis Generals en la qual exigíem que es retribuís a aquests treballadors amb els vuit dies d'indemnització marcats per llei per a casos com el seu.

Seguirem informant-vos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada