ENS TROBARÀS A

CGT – Entitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –Planta 7 Edifici E, C/60 núm.19, Sector A Zona Franca, 08040 Barcelona Tel. 93 223 51 51 Ext. 2809 cgt@amb.cat

vale más una frase que mil palabras...

L'acceptació de l'opressió per part de l'oprimit acaba per ser complicitat (Víctor Hugo)

Només canviarà alguna cosa quan actuïn els mateixos oprimits (Ulrike Meinhoff)

divendres, 23 d’octubre del 2015

RECUPEREM QUELCOM!El Real Decreto-Ley 10/2015 d'11 de setembre del govern del PP, tan generós quan s’apropen les eleccions com rapinyaire quan s’acaben de celebrar, retornava :
- A totes les treballadores públiques de totes les administracions: un PA més (el sisè de l’EBEP). Aquest ja surt des d’ahir al nostre compte particular a la Intranet. 
- A les treballadors de l’Administració General de l’Estat (AGE) amb efectes immediats aquest any 2015 i gaudibles fins el 31 de gener de 2016:
·    Els PA’s “canosos”: dos PA’s en complir el 6è trienni i un més addicional cada trienni a partir del 8è. 
·    Els premis per antiguitat en forma de vacances addicionals cada any: 1 a partir dels 15 anys, 2 a partir dels 20 anys, 3 a partir dels 25 anys i 4 a partir dels 30 anys.
Per a la resta d’Administracions (inclosa la nostra, és clar) deia que “es podrà acordar fins” allò que acabem d’indicar per l’AGE.


En data 1 d’octubre es van iniciar les negociacions per a què aquestes recuperacions es fessin efectives a l’ÀMB. La postura comuna de la part social era que volíem la recuperació de tot el que deia el decret per l’AGE ja per aquest any 2015, mentre que la direcció admetia que ho recuperéssim tot però a partir de l’any 2016. Per tal d’arribar a un acord, les representants de les treballadores vam oferir renunciar per aquest any als dies addicionals de vacances per antiguitat, considerant que el període vacacional ja havia passat i que aquesta manera de premiar-la era nova per a nosaltres, ja que el nostre conveni parlava de fer 2 ó 3 setmanes de vacances l’any que es complien 25, 30 o 35 anys.
Per cert, vam estar tots d’acord en substituir això pel nou sistema de dies addicionals de vacances tots els anys començant ja als 15 anys i augmentant-los fins els 30.

Així doncs, l’acord va existir des d’un principi per a l’any 2016 i tothom amb l’antiguitat requerida pot comptar amb tot el que esmenta el Decret per a l’any 2016 i successius.
Sobre la nostra proposta per a l’any 2015 la direcció va dir que havia de fer càlculs. Sobre el procés de càlcul i converses intermitges no comentarem res perquè bé està el que bé acaba. Ahir ens vam comunicar que acceptaven la nostra proposta i tothom amb 6 triennis o més podrà gaudir dels PA's “canosos” aquest any 2015, amb el 31 de gener de 2016 com a data límit.

Estigueu atents quan us assignin aquests nous PA’s i reclameu a RRHH si no us quadren; poden haver errors. Recomanem a Directors de Servei i altres responsables que no es posin nerviosos per la realització d’aquests PA’s i recordin que es tracta de la recuperació d’uns drets arrabassats.


Parlant de coses arrabassades: recuperem la Paga Extra de desembre de 2012!. Com sabeu, des d’aquella data estem cobrant les pagues extres avançades. Aquest any no caldrà: al desembre cobrarem el 49,73% i al gener (l’abans possible) el 50,27% restant. Els generosos Decrets del Govern permeten la primera part i els recentment aprovats Pressupostos Generals de l’estat per al 2016 la segona part. Amb això tindrem les pagues regularitzades i (salvats nous “decretazos”) cobrarem les nostres pagues extres quan toquen a partir de l’any vinent.


Ens ha agradat molt informar-vos de quelcom positiu. Esperem que s’estigui encetant una nova etapa i puguem continuar fent-lo en el futur.

dimarts, 24 de març del 2015

Reunió no-negociadora de l’11 de març de 2015

Tal com us vam dir a la darrera entrada al bloc, a la reunió de no-negociació de 27 de novembre de 2014 es va arribar a l’acord de 13 PA’s per al 2015 i acte seguit el coordinador de RRHH es va desdir per correu electrònic afirmant que eren només 12.

A finals de febrer va sortir una resolució de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en què s’atorgava 1 PA més als treballadors de l’Estat perquè un festiu (15 d’agost) queia en dissabte.

L’11 de març va tenir lloc una altra reunió de no-negociació on havíem aconseguit que s’introduís el punt del calendari laboral, tenint en compte l’esmentada resolució.

A la reunió vam constatar que a Catalunya aquest 2015 hi ha dos festius que cauen en dissabte i, a més, segons les raons donades a l’anterior reunió (veure anterior entrada en aquest mateix bloc) ens pertocarien 2 PA’s més dels que deia la casa.

La casa va considerar que la majoria estem de vacances el 15 d’agost i no cal donar-lo. L’únic que ens va oferir –lo tomas o lo dejas- és 1 dia a compte de l’altre festiu (26 de desembre) i sense que serveixi de precedent. UGT i CCOO ho van acceptar sense rèplica i CGT vam dir que ho havíem de consultar en la nostra assemblea.

Hem decidit acceptar aquest dia que “ens donen” sense renunciar a continuar reclamant l’altre dia que ens pertoca.

Si voleu conèixer més detalls sobre aquests fets cliqueu aquí.

dilluns, 12 de gener del 2015

Últimes reunions del 2014

A la reunió del dia 27 de novembre (anomenada «de negociació»), la direcció va explicar-nos el pla que tenia per regularitzar les pagues extres que ara, des de la supressió de la extra de nadal de 2012, estem cobrant avançades. Per exemple; quan esteu llegint això, al gener, heu cobrat la paga extra avançada de juny.

El pla es resumeix en aquest quadre:

Partim de la situació actual (2014), amb les pagues extres avançades (la del juny la cobrem al gener i la de desembre al juny) des que es va pal·liar l'eliminació de l'esmentada paga de desembre de 2012. Hem d'arribar a la regularització total, on les pagues es cobrin quan toca (2019). Per arribar a això, entre els anys 2015 i 2018 cobrarem 2 pagues i quart cada any, distribuïdes tal com està expressat al quadre.

La casa ens va fer la proposta (que tots els sindicats vam acceptar) abans que es publiqués, el 26 de desembre, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2015. A la disposició addicional dotzena s'establia la possibilitat que cada administració pugui fer efectiu el pagament dels dies meritats de la paga extra del 2012 durant aquest any 2015. 

Amb aquesta disposició l'Estat (com la nostra direcció) s'avança a la sentència que el Tribunal Constitucional emetrà en breu reconeixent el dret dels treballadors públics a cobrar els dies meritats (44) abans de la publicació de la disposició que anul·lava la paga extra de 2012. De fet, la casa va sobrepassar la llei almenys en dos aspectes: 1) els PGE reconeixen un 24,04% (44/183) de paga, i 2) El PGE només pot parlar del 2015 i per tant no sabem si en anys successius l'Estat disposarà la recuperació d'altres parts de la paga de 2012.

Així doncs, atès que tant la quantia com el pla de recuperació de la normalitat en el cobrament de les pagues va ser establert per la casa abans de la publicació de cap norma legal que ho permetés, esperem que aquestes mesures, aplaudides per tots els sindicats presents a la casa (inclòs CGT, sense que serveixi de precedent), siguin respectades i no es desdiguin basant-se en aplicació de normatives que no van atendre quan ens les van transmetre.

Sobre el calendari laboral, presentat a la mateixa reunió, ens van enganyar. Els dies de festes estatals, autonòmiques i locals ja estan establerts i per tant l'única cosa a discutir eren els dies de PA que ens corresponen.  Preguntats específicament (perquè no hi havia manera que ho diguessin) van dir que tindríem 13 dies, amb la qual cosa tots vam estar d'acord. Acabada la reunió, mitjançant un correu, ens diuen que es tractava d'un error i que només tindríem 12 dies (8 lliures, 3 per hores i el 31 de desembre). Els representants de CGT estàvem convençuts que el número de dies de PA havia de ser 13, ja que apliquem els mateixos criteris que es van aplicar l'any que el famós decret ens els va limitar. Per això, en data 3 de desembre, vam demanar formalment que es reunís de nou la comissió de negociació per tractar el tema i, amb les mateixes formes de sempre, encara és hora que ens contestin.

La direcció canvia de criteri sobre aquest assumpte any rera any -reunió rera reunió- i l'única cosa que desitjaríem és un criteri clar que es mantingués i no un «a veure si el que resulta enguany ho considero excessiu».  El calendari laboral és un tema clau on els representants del personal han d'expressar la seva conformitat. Any rera any, els representants d'UGT i CCOO signen l'acta on apareix la imposició de la casa, que equival a la seva aprovació.

Després, el dia de l'últim Ple de l'any, el 16 de desembre, els vostres representants varem rebre un correu adjuntant còpia de l'acta de la Comissió Tècnica de la Relació de Llocs de Treball. Normalment aquesta acta es rebia i després es «discutia» (res més lluny de la realitat) en la Comissió Paritària de la RLT. Aquesta vegada per qüestions d'agenda no va ser possible fer la comissió i informar-nos abans (sic).  No van ser capaços de modificar aquests dos paràgrafs finals de l'esmentada acta:
«Es convocarà la corresponent Comissió Paritària de Seguiment en la què hi participen els representants sindicals per tal de documentar aquestes propostes, així com per a actualitzar la informació corresponent a la RLT.
Posteriorment, caldrà que aquests canvis siguin aprovats pel Consell Metropolità de l'ÀMB, atès que és l'òrgan competent per aprovar les relacions de llocs de treball i, per tant, les seves revisions, modificacions i adaptacions.»


Independentment de les formes amb les que ens obsequia la casa, el contingut més sucós d'aquest acta es resumeix en el següent quadre que representa els canvis de nivell:


No s'han representat els canvis de nivell fruit d'un automatisme prèviament pactat (3 C1 de nivell 12 a 13) ni els canvis de nivells als contractes temporals (tots de grups A1 o A2; 6 són canvis de subnivell, fruit també d'un acord previ, un canvi de subnivell sense que provingui d'aquest acord, un de dos nivells i un canvi de grup). Cap canvi de nivell l'ha gaudit un lloc de treball de caire administratiu, vetats pel que sembla.

El dia 17 de desembre varem ser convocats a la Comissió d'Afers Socials, on la casa ens va lliurar la relació de despeses pagades, per mesos i per tipus. Malgrat el nostre Conveni i Acord de condicions de treball especifica que tenim dret a ser reemborsats fins a un màxim de 1.200 € per persona i any per determinades despeses mèdiques (conceptes que s'han anat ampliant), el pressupost per aquestes despeses és d'uns 105.000 € anuals per al conjunt de la casa. Les despeses del 2014 han estat lleugerament superiors i les darreres presentades s'afrontaran amb el pressupost del 2015.
La direcció vol que la Comissió funcioni com a una comissió real de verificació, amb la qual cosa, malgrat moltes vegades s'escudava en l'opinió de la comissió, queda palès que qui decidia era la direcció sense comptar amb ningú.  Ara la comissió es reunirà periòdicament per revisar aquelles despeses dubtoses respecte a la seva inclusió i mirarà d'atendre les màximes possibles sense que les que són clares puguin quedar excloses per raons pressupostàries.

Continuarem informant,

Salut.